fbpx Paweł Marek Mierzejewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Paweł Marek Mierzejewski

Paweł Marek Mierzejewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2008 roku

Paweł Marek Mierzejewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Minister Skarbu Państwa jako organ administracji gospodarczej. Studium prawne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Bojanowski, prof. dr hab. Stanisław Wrzosek

Dyplom nr 3051.


Gdańsk, 08 stycznia 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: