fbpx Monika Adamczak-Retecka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monika Adamczak-Retecka

Monika Adamczak-Retecka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 stycznia 2009 roku

Monika Adamczak-Retecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Odpowiedzialność odszkodowawcza jednostek za naruszenie prawa wspólnotowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Ewa Bagińska, prof. UWr, dr hab. Krzysztof Wojtowicz

Dyplom nr 3073.


Gdańsk, 18 lutego 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: