fbpx Anna Maria Jurkowska-Zeidler | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Maria Jurkowska-Zeidler

Anna Maria Jurkowska-Zeidler

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2008 roku

Anna Maria Jurkowska-Zeidler

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Bezpieczeństwo rynku finansowego w świetle prawa Unii Europejskiej

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo finansowe

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło, prof. dr hab. Cezary Kosikowski, prof. dr hab. Alicja Pomorska, prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

Dyplom nr 540.


Gdańsk, 10 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: