fbpx Andrzej Powałowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Andrzej Powałowski

Andrzej Powałowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 stycznia 2009 roku

Andrzej Powałowski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Publicznoprawny status osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą w Polsce

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo gospodarcze publiczne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Leon Kieres, prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł, prof. UAM, dr hab. Bożena Popowska

Dyplom nr 542.


Gdańsk, 13 marca 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: