fbpx Anna Magdalena Reiwer-Kaliszewska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Magdalena Reiwer-Kaliszewska

Anna Magdalena Reiwer-Kaliszewska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

Anna Magdalena Reiwer-Kaliszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Środki antydumpingowe jako prawnofinansowy instrument ochrony gospodarki Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło

Recenzenci: prof. dr hab. Wanda Wójtowicz, prof. KUL, dr hab. Artur Kuś

Dyplom nr 3103.


Gdańsk, 25 maja 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:23
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 8 grudnia 2015 roku, 14:37
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: