fbpx Karolina Ewa Janiec-Janowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Karolina Ewa Janiec-Janowska

Karolina Ewa Janiec-Janowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 marca 2009 roku

Karolina Ewa Janiec-Janowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dochodzenie roszczeń przedawnionych w polskim prawie cywilnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Rozwadowski

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Ziemianin, prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski

Dyplom nr 3100.


Gdańsk, 25 maja 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: