fbpx Krzysztof Piotr Biernat | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Krzysztof Piotr Biernat

Krzysztof Piotr Biernat

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 marca 2009 roku

Krzysztof Piotr Biernat

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zamówienia sektorowe w polskim prawie zamówień publicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski

Dyplom nr 3101.


Gdańsk, 26 maja 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: