fbpx Mariusz Robert Śmigiel | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Mariusz Robert Śmigiel

Mariusz Robert Śmigiel

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 marca 2009 roku

Mariusz Robert Śmigiel

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konstrukcja prawna zasiłku dla bezrobotnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Urszula Jackowiak

Recenzenci: prof. UŁ, dr hab. Zbigniew Góral, prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Dyplom nr 3099.


Gdańsk, 26 maja 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: