fbpx Mariusz Bogusz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Mariusz Bogusz

Mariusz Bogusz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2009 roku

Mariusz Bogusz

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Wadliwość aktu prawa miejscowego. ( Studium z zakresu nauki prawa administracyjnego)

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo administracyjne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Bogdan Dolnicki, prof. dr hab. Wojciech Chróścielewski, prof. dr hab. Hubert Izdebski, prof. UG, dr hab. Eugeniusz Bojanowski

Dyplom nr 550.


Gdańsk, 28 maja 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: