fbpx Tomasz Piotr Kozłowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Piotr Kozłowski

Tomasz Piotr Kozłowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 września 2009 roku

Tomasz Piotr Kozłowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Transgraniczny charakter europejskiej integracji w sprawach cywilnych i handlowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, prof. UG, dr hab. Ewa Bagińska

Dyplom nr 3151.


Gdańsk, 02 października 2009 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: