fbpx Krzysztof Piotr Kochanowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Krzysztof Piotr Kochanowski

Krzysztof Piotr Kochanowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 lutego 2010 roku

Krzysztof Piotr Kochanowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Areszt statku morskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Adamczak

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Młynarczyk, prof. UMK, dr hab. Maria Dragun-Gertner

Dyplom nr 3200.


Gdańsk, 03 marca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: