fbpx Grzegorz Karaszewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Grzegorz Karaszewski

Grzegorz Karaszewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 maja 2010 roku

Grzegorz Karaszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Umocowanie niegasnące ze  śmiercią mocodawcy w polskim prawie cywilnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Rozwadowski

Recenzenci: prof. dr hab. Bronisław Ziemianin, prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski

Dyplom nr 3244.


Gdańsk, 07 czerwca 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: