fbpx Krzysztof Grajewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Krzysztof Grajewski

Krzysztof Grajewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 września 2010 roku

Krzysztof Grajewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Odpowiedzialność posłów i senatorów na tle zasady mandatu wolnego

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo konstytucyjne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Maria Kruk - Jarosz, prof. dr hab. Mirosław Granat, prof. dr hab. Bogusław Banaszak, prof. UG, dr hab. Andrzej Szmyt

Dyplom nr 581.


Gdańsk, 29 września 2010 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: