fbpx Michał Paweł Miłosz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Michał Paweł Miłosz

Michał Paweł Miłosz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 2010 roku

Michał Paweł Miłosz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Bezczynność organu administracji publicznej w jurysdykcyjnym postępowaniu administracyjnym.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Eugeniusz Bojanowski

Recenzenci: prof. WSPiA, dr hab. Ludwik Żukowski, prof. UG, dr hab. Mariusz Bogusz

Dyplom nr 3328.


Gdańsk, 12 stycznia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: