fbpx Łukasz Adam Karczyński | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Łukasz Adam Karczyński

Łukasz Adam Karczyński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2011 roku

Łukasz Adam Karczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Konsekwencje podatkowe przekształcania spółek w świetle charakteru prawnego przekształcenia podmiotowego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jolanta Gliniecka

Recenzenci: prof. UŚ, dr hab. Jadwiga Glumińska-Pawlic, prof. UŁ, dr hab. Henryk Dzwonkowski

Dyplom nr 3343.


Gdańsk, 25 lutego 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: