fbpx Tomasz Bojar-Fijałkowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Bojar-Fijałkowski

Tomasz Bojar-Fijałkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2011 roku

Tomasz Bojar-Fijałkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zarządzanie środowiskowe jako instrument prawa ochrony środowiska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Recenzenci: prof. dr hab. Marek Górski, dr hab. Ewa Katarzyna Czech

Dyplom nr 3341.


Gdańsk, 25 lutego 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: