fbpx Anna Maria Klimaszewska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Maria Klimaszewska

Anna Maria Klimaszewska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 lutego 2011 roku

Anna Maria Klimaszewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kodeks handlowy Napoleona z 1807 r. na  tle porównawczym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Tadeusz Maciejewski

Recenzenci: prof. dr hab. Dariusz Szpoper, prof. dr hab. Artur Korobowicz

Dyplom nr 3340.


Gdańsk, 25 lutego 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: