fbpx Krzysztof Franciszek Bolt | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Krzysztof Franciszek Bolt

Krzysztof Franciszek Bolt

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Krzysztof Franciszek Bolt

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Publicznoprawne aspekty organizacji służby zdrowia w  Stanach Zjednoczonych Ameryki”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Paczuski, prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski

Dyplom nr 3358.


Gdańsk, 09 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: