fbpx Radosław Krajewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Radosław Krajewski

Radosław Krajewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 kwietnia 2011 roku

Radosław Krajewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prawa i obowiązki seksualne małżonków. Studium prawne nad normą i patologią zachowań

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marian Filar, prof. dr hab. Stanisław Pikulski, prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński, prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Dyplom nr 603.


Gdańsk, 10 maja 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: