fbpx Joanna Barbara Kruczalak-Jankowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Joanna Barbara Kruczalak-Jankowska

Joanna Barbara Kruczalak-Jankowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 maja 2011 roku

Joanna Barbara Kruczalak-Jankowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ogłoszenie upadłości. Skutki dotyczące zobowiązań w krajowym i transgranicznym postępowaniu upadłościowym

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo handlowe

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jerzy Poczobut, prof. dr hab. Antoni Witosz, prof. UMCS, dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. UG, dr hab. Ewa Bagińska

Dyplom nr 608.


Gdańsk, 01 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 26 lutego 2018 roku, 9:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: