fbpx Jarosław Zarębski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Jarosław Zarębski

Jarosław Zarębski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 maja 2011 roku

Jarosław Zarębski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Umorzenie absorpcyjne postępowania karnego - art. 11kpk. Wyjątek od  zasady legalizmu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof. UG, dr hab. Wojciech Cieślak

Dyplom nr 3377.


Gdańsk, 02 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: