fbpx Elżbieta Kuzborska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Elżbieta Kuzborska

Elżbieta Kuzborska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 maja 2011 roku

Elżbieta Kuzborska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ochrona prawna mniejszości polskiej na  Litwie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. UŁ, dr hab. Bartosz Wojciechowski

Dyplom nr 3378.


Gdańsk, 02 czerwca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: