fbpx Maria Magdalena Lewandowicz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Maria Magdalena Lewandowicz

Maria Magdalena Lewandowicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2011 roku

Maria Magdalena Lewandowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„E-Hazard. Studium z  komparatystyki prawniczej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. dr hab. Maria Królikowska-Olczak, prof. UG, dr hab. Andrzej Powałowski

Dyplom nr 3386.


Gdańsk, 05 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: