fbpx Magdalena Maraszek | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Magdalena Maraszek

Magdalena Maraszek

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2011 roku

Magdalena Maraszek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dolna granica wieku odpowiedzialności karnej w  prawie polskim.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Recenzenci: prof. UMK, dr hab. Violetta Konarska-Wrzosek, prof. UG, dr hab. Wojciech Cieślak

Dyplom nr 3387.


Gdańsk, 05 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: