fbpx Agata Irena Krakówka | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Agata Irena Krakówka

Agata Irena Krakówka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2011 roku

Agata Irena Krakówka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wymiar środków karnych w  teorii i  praktyce sądowej.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Cieślak

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UwB, dr hab. Mirosława Melezini

Dyplom nr 3385.


Gdańsk, 05 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: