fbpx Rafał Piotr Depczyński | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Rafał Piotr Depczyński

Rafał Piotr Depczyński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 2011 roku

Rafał Piotr Depczyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Siły pokojowe ONZ wobec współczesnych konfliktów zbrojnych. Liban-studium jednego przypadku.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Jasudowicz, prof. DSW, dr hab. Krzysztof Kubiak

Dyplom nr 3388.


Gdańsk, 05 lipca 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: