fbpx Dorota Maśniak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Dorota Maśniak

Dorota Maśniak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 września 2011 roku

Dorota Maśniak

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Transgraniczny system ochrony ofiar wypadków drogowych. Studium prawnofinansowe

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo finansowe i ubezpieczeń

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło, prof. dr hab. Cezary Kosikowski, prof. dr hab. Alicja Pomorska, prof. dr hab. Zbigniew Ofiarski

Dyplom nr 622.


Gdańsk, 22 września 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: