fbpx Wojciech Zalewski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Wojciech Zalewski

Wojciech Zalewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 listopada 2011 roku

Wojciech Zalewski

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Przestępca "niepoprawny" - jako problem polityki kryminalnej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jarosław Warylewski, prof. dr hab. Jan Skupiński, prof. dr hab. Krzysztof Krajewski, prof. UwB, dr hab. Mirosława Melezini

Dyplom nr 632.


Gdańsk, 05 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: