fbpx Anna Machnikowska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Anna Machnikowska

Anna Machnikowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 listopada 2011 roku

Anna Machnikowska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prawo własności w Polsce w latach 1944-1981. Studium historycznoprawne

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: historia państwa i prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Marian Kallas, prof. dr hab. Adam Lityński, prof. dr hab. Andrzej Sylwestrzak, prof. dr hab. Bronisław Ziemianin

Dyplom nr 633.


Gdańsk, 05 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: