fbpx Damian Robert Cyman | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Damian Robert Cyman

Damian Robert Cyman

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2011 roku

Damian Robert Cyman

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Elektroniczne instrumenty płatnicze a  bezpieczeństwo uczestników rynku finansowego. Studium prawno-finansowe”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Andrzej Drwiłło

Recenzenci: prof. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski, prof. dr hab. Wojciech Łączkowski

Dyplom nr 3439.


Gdańsk, 16 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: