fbpx Zbigniew Godecki | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Zbigniew Godecki

Zbigniew Godecki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 2011 roku

Zbigniew Godecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Legislacja morska miejscowa. Krytycznie o ustawodawcy i administracji morskiej

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo morskie

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Andrzej Bierć, prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prof. UMK, dr hab. Maria Dragun-Gertner, dr hab. Aleksandra Monarcha-Matlak

Dyplom nr 638.


Gdańsk, 16 grudnia 2011 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 12:15
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: