fbpx Oktawian Nawrot | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Oktawian Nawrot

Oktawian Nawrot

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 lutego 2012 roku

Oktawian Nawrot

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: teoria i filozofia prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Lech Morawski, prof. dr hab. Roman Tokarczyk, prof. dr hab. Jerzy Stelmach, prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Dyplom nr 648.


Gdańsk, 17 lutego 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: