fbpx Monika Iwona Tomaszewska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Monika Iwona Tomaszewska

Monika Iwona Tomaszewska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 marca 2012 roku

Monika Iwona Tomaszewska

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prawo integracji stosunku pracy. Między jednością a  różnorodnością.

uzyskała stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jan Barcz, prof. dr hab. Andrzej Świątkowski, prof. dr hab. Andrzej Wróbel, prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Dyplom nr 660.


Gdańsk, 11 maja 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: