fbpx Kamil Zeidler | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Kamil Zeidler

Kamil Zeidler

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 kwietnia 2012 roku

Kamil Zeidler

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Restytucja dóbr kultury ze stanowiska filozofii prawa

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, prof. dr hab. Krzysztof Pałecki, prof. dr hab. Jerzy Zajadło, prof. dr hab. Marek Zirk-Sadowski

Dyplom nr 659.


Gdańsk, 11 maja 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 12:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: