fbpx Tomasz Jan Gulla | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Tomasz Jan Gulla

Tomasz Jan Gulla

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 2012 roku

Tomasz Jan Gulla

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zamach stanu jako przestępstwo o  charakterze terrorystycznym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jarosław Warylewski

Recenzenci: prof. dr hab. Wojciech Cieślak, prof. UO, dr hab. Stanosław Hoc

Dyplom nr 3492.


Gdańsk, 16 maja 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: