fbpx Sławomir Steinborn | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Sławomir Steinborn

Sławomir Steinborn

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 czerwca 2012 roku

Sławomir Steinborn

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Prawomocność części orzeczenia w procesie karnym

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo karne procesowe

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Piotr Hofmański, prof. dr hab. Piotr Kruszyński, prof. dr hab. Tomasz Grzegorczyk, prof. dr hab. Romuald Kmiecik

Dyplom nr 672.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: