fbpx Marcin Antoni Zieleniecki | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Marcin Antoni Zieleniecki

Marcin Antoni Zieleniecki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 czerwca 2012 roku

Marcin Antoni Zieleniecki

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Emerytura pomostowa w nowym systemie emerytalnym

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo pracy

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. dr hab. Teresa Bińczycka-Majewska, prof. dr hab. Ludwik Florek, prof. dr hab. Urszula Jackowiak, prof. dr hab. Andrzej Świątkowski

Dyplom nr 673.


Gdańsk, 24 lipca 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: