fbpx Maja Aleksandra Maciejewska-Szałas | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Maja Aleksandra Maciejewska-Szałas

Maja Aleksandra Maciejewska-Szałas

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 października 2012 roku

Maja Aleksandra Maciejewska-Szałas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zwykła forma pisemna czynności prawnych i  równoważna jej forma elektroniczna. Studium prawnoporównawcze”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UAM, dr hab. Tomasz Maria Sokołowski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Mirlena Bagińska, prof. dr hab. Piotr Machnikowski

Dyplom nr 3557.


Gdańsk, 25 października 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: