fbpx Marta Dagmara Werbel-Cieślak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Marta Dagmara Werbel-Cieślak

Marta Dagmara Werbel-Cieślak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2012 roku

Marta Dagmara Werbel-Cieślak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary w polskim systemie prawnej ochrony środowiska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Warylewski, prof. UWM, dr hab. Wieslaw Pływaczewski

Dyplom nr 3582.


Gdańsk, 14 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: środa, 27 marca 2019 roku, 9:41
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: