fbpx Bogumił Jakubek | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Bogumił Jakubek

Bogumił Jakubek

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2012 roku

Bogumił Jakubek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Regulaminy klubów i  kół parlamentarych w  Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Andrzej Szmyt

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krzysztof Grajewski, prof. UwB, dr hab. Stanisław Stefan Bożyk

Dyplom nr 3580.


Gdańsk, 14 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: