fbpx Mikołaj Tarkowski | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Mikołaj Tarkowski

Mikołaj Tarkowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 grudnia 2012 roku

Mikołaj Tarkowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Adwokatura wileńska 1918-1939”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Szpoper

Recenzenci: prof. UMCS, dr hab. Andrzej Wrzyszcz, prof. UMK, dr hab. Zbigniew Naworski

Dyplom nr 3581.


Gdańsk, 14 grudnia 2012 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: