fbpx Agata Molisz | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Agata Molisz

Agata Molisz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 lutego 2013 roku

Agata Molisz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Strategia walki z  kryzysem finansowwym w  zintegrowanym porządku prawnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler, prof. SGH, dr hab. Artur Nowak-Far

Dyplom nr 3611.


Gdańsk, 28 marca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: