fbpx Maciej Adam Czerwiński | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Maciej Adam Czerwiński

Maciej Adam Czerwiński

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 marca 2013 roku

Maciej Adam Czerwiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Filozoficzno-prawne podstawy odpowiedzialności za wydanie i wykonanie rozkazu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Zajadło

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Oktawian Dariusz Nawrot, prof. UŁ, dr hab. Bartosz Adam Wojciechowski

Dyplom nr 3616.


Gdańsk, 20 marca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 29 grudnia 2015 roku, 12:50
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: