fbpx Grzegorz Julke | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Grzegorz Julke

Grzegorz Julke

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 czerwca 2013 roku

Grzegorz Julke

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Realizacja należności pieniężnych z  nieruchomości w  sądowym postępowaniu egzekucyjnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jerzy Ciszewski

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krzysztof Amielańczyk, prof. UWM, dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Dyplom nr 3659.


Gdańsk, 20 czerwca 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: