fbpx Piotr Jerzy Uziębło | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Piotr Jerzy Uziębło

Piotr Jerzy Uziębło

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 września 2013 roku

Piotr Jerzy Uziębło

na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pod tytułem

Zasada równości wyborów parlamentarnych w państwach europejskich i połudnowoamerykańskich

uzyskał stopień naukowy

doktora habilitowanego nauk prawnych

w zakresie Prawa, specjalność: prawo konstytucyjne

Recenzenci w postępowaniu habilitacyjnym: prof. UG, dr hab. Andrzej Szmyt, prof. dr hab. Ewa Gdulewicz, prof. dr hab. Marek Tadeusz Zubik, prof. UŁ, dr hab. Krzysztof Andrzej Skotnicki

Dyplom nr 718.


Gdańsk, 23 października 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 11:58
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: