fbpx Marek Skwarcow | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Marek Skwarcow

Marek Skwarcow

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2013 roku

Marek Skwarcow

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucja specjalisty w  polskim prawie karnym. Studium procesowo-kryminalistyczne”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Wojciech Krzysztof Cieślak

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. UWM, dr hab. Jerzy Wojciech Kasprzak

Dyplom nr 3700.


Gdańsk, 24 października 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: