fbpx Paulina Helena Krakowiak | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Paulina Helena Krakowiak

Paulina Helena Krakowiak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 października 2013 roku

Paulina Helena Krakowiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Kontratypy wobec zakazu dyskryminacji w  prawie pracy”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Jakub Stelina

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Monika Iwona Tomaszewska, prof. UJ, dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Dyplom nr 3699.


Gdańsk, 24 października 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: