fbpx Konrad Zygmunt Dmoch | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Konrad Zygmunt Dmoch

Konrad Zygmunt Dmoch

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2013 roku

Konrad Zygmunt Dmoch

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiana struktury prawa mułzumańskiego na  przestrzeni wieków”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Tomasz Tadeusz Koncewicz

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. dr hab. Roman Tokarczyk

Dyplom nr 3707.


Gdańsk, 20 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 października 2014 roku, 9:51
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: