fbpx Krystyna Maria Urbańska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Krystyna Maria Urbańska

Krystyna Maria Urbańska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 18 listopada 2013 roku

Krystyna Maria Urbańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawo podmiotowe do  dobrego środowiska w  prawie międzynarodowym i  polskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Recenzenci: prof. UG, dr hab. Dorota Pyć, prof. UŁ, dr hab. Piotr Korzeniowski

Dyplom nr 3708.


Gdańsk, 20 listopada 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: