fbpx Aleksandra Nadolska | Wydział Prawa i Administracji

Jesteś tutaj

Aleksandra Nadolska

Aleksandra Nadolska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 grudnia 2013 roku

Aleksandra Nadolska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Komisja Nadzoru Finansowego jako element nowej instytucjonalnej architektury nadzoru nad rynkiem finansowym w Unii Europejskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Maria Jurkowska-Zeidler

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Brodecki, prof. UAM, dr hab. Tomasz Nieborak

Dyplom nr 3730.


Gdańsk, 23 grudnia 2013 r.

Data publikacji: wtorek, 18 marca 2014 roku, 10:25
Ostatnia modyfikacja: piątek, 23 września 2016 roku, 14:25
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: